Yüksek Teknoloji Ürünü Sistemler

ATARGET araştırma ve geliştirmede mükemmeliyeti hedeflemiş bir teknoloji şirketidir. ATARGET yön kestirimi, konum belirleme, haberleşme, radar, sonar ve akustik sistemler ile ilgili önemli birikime sahiptir. İş modeli çerçevesinde, sistem geliştirme ve üretme yanında, danışmanlık ve eğitim faliyetleri de yürütülmektedir.

ATARGET radar ve haberleşme sistemleri konusunda da birikimlerini ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Haberleşme sistemlerinde, LTE standartlarında yer aldığı gibi, çok antenli yapıların çok gruplu kullanıcı öbeklerine farklı tip bilgileri iletmesi beklenir. ATARGET bu tip yapılar için en iyi verici hüzme tasarımı konusunda önemli bir bilgi birikimi geliştirmiştir. Bu altyapı, aynı anda izleme ve haberleşme yapan ve çoklu hüzme kullanan radar yapıları için de kullanılabilmektedir.

ATARGET en gelişmiş teknolojileri kullanarak, yüksek doğruluk ve yetenekte akustik atış kestirim sistemlerini geliştirmiştir. Halen ATARGET, personel tipi, araç tipi ve sabit alan sistemlerini kullanıcının hizmetine sunmaktadır. Bu tür sistemler, özellikle yön, mesafe ve konum bilgilerini üretmekte kullanılmaktadır. Buna karşın, bu sistemlerin yüksek hassasiyet ve doğruluğu, arama-kurtarma faaliyetlerinde de önemli fark yaratabilmektedir.